Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu các chức sắc tôn giáo